CLASSIC


Aan al die gholfvriende van Citrusdal Gholfklub.

Ons nooi julle graag hartlik uit na ons Classic Naweek wat elke jaar die tweede naweek van Oktober plaasvind.
Ons wil u aanmoedig om die naweek op Citrusdal te kom geniet en saam met vriende op ons baan te kom speel.
Die baan sal gedurende die blommetyd in ‘n pragtige toestand wees.Daar word reeds vanaf die Vrydagmiddag ‘n kompetisie aangebied, terwyl Saterdag ons Classic-dag is.
Volledige besonderhede van elke kompetisie, asook ‘n inskrywingvorm word hierby aangeheg.
By elke kompetisie is baie goeie pryse te wen.


Inskrywings vir die kompetisie moet so spoedig moontlik by Sakkie van der Westhuizen gedoen word.
(+27  83 384 0903 of 022 9212150)
U inskrywing sal alleenlik aanvaar word sodra die volledige bedrag inbetaal is en per faks bevestig is.

Aangesien ons verwag dat daar heelwat belangstelling sal wees, versoek ons u om asseblief dadelik te skakel
en per faks te bevestig sodat u plek in die kompetisie verseker is.
Inskrywings sluit 30 September.


Die klub sien elke jaar daarna uit om al sy vriende op tipiese plattelandse gasvryheid te trakteer.
Indien u akkomodasie vir die naweek verlang, kan u met Sakkie skakel.
Ons sien daarna uit om as gholfvriende en lede saam te kuier gedurende die Classic naweek
Sien julle daar.
Classic_Entry.pdf

ALL RIGHTS RESERVED 2014. ©  DAVE